Wprowadź parametry funkcji

Nazwa zwierzęcia:

Liczba klatek:

Liczba zwierząt w klatce:

Liczba zwierząt w przegródce klatki:

Pętla: