Podaj współczynniki nierówności
jako separatora części ułamkowej używaj kropki.
współczynnik a :
współczynnik b :
współczynnik c :
Wybierz znak

Dokładność wyniku
liczba miejsc po przecinku :
Zatwierdź