Sprawdzian z geografii - mapa Europy

Mapy Europy - Rapidshare (1,83 MB)


Sprawdzian z geografii - mapa Azji

Mapy Azji - SendSpace (5,51 MB)

Mapa Azji - duży plik (4,33 MB) 2227px x 2413px

Mapa Azji - mniejszy plik (1,18 MB) 1024px x 1110px

Jeśli chodzi o grupy, to są 2: A i B. Jednak z wewnątrzklasowych uzgodnień wynika, że jest to ściema, bo obie grupy mają to samo.

Zad. 1 - podpisanie obiektów wskazanych numerami na mapie. (Poniższa lista nie jest uporzędkowana tak, jak na sprawdzianie)

1. Nizina Zachodniosyberyjska
2. Nizina Indusu
3. Wyżyna Środkowosyberyjska
4. Góry Kaukaz
5. Góry Elbrus
6. Góry Czerskiego
7. Góry Ghaty Wschodnie
8. Jezioro Bajkał
9. Jezioro Bałchasz
10. Pustynia Gobi
11. Pustynia Ar-Rub-Chali (Ar-Rab al-Chali)
12. Rzeka Jangcy
13. Cieśnina Palk
14. Cieśnina Beringa
15. Zatoka Szelichowa
16. Zatoka Tajlandzka
17. Wyspa Luzon
18. Wyspa Sachalin
19. Morze Andamańskie
20. Morze Celebes
21. Indie
22. Iran
23. Mongolia
24. Japonia
25. Jemen

Zad. 2 - Odpowiedzieć na pytanie:

Jakie państwo znajduje się na wyspie Cejlon?
Odpowiedź:
Sri Lanka

Zad. 3 - Odpowiedzieć na pytanie:

Przez jakie 2 cieśniny przechodzi granica Europy z Azją?
Odpowiedź:
Do wyboru: Kerczeńska, Bosfor, Dardanele

Zad. 4 (dodatkowe) - Uzupełnienie tekstu z lukami. Jest to trochę zmieniony tekst z wikipedii o przebiegu granicy Europy z Azją. Nazwy, które trzeba w niego wpleść, są na sprawdzianie podana zaraz pod nim.

Przyjmowana przez Międzynarodową Unię Geograficzną granica geograficzna przebiega następująco:
od Cieśniny Kerczeńskiej na północ, wschodnim brzegiem [...........Morza..Azowskiego............],
do ujścia rzeki [...........Don............];
dalej w górę tej rzeki do miejsca, w którym uchodzi do nich rzeka Manycz Zachodni;
następnie Obniżeniem [...........Kumsko-Manyckim............]
do środkowego odcinka rzeki [...........Kumy............];
potem dolnym jej biegiem w kierunku wschodnim aż do ujścia do [...........Morza..Kaspijskiego............];
dalej północno-zachodnim i północnym brzegiem tego zbiornika wodnego do sezonowego ujścia rzeki [...........Emby............];
następnie w górę tej rzeki w kierunku północno-wschodnim; dalej górnym biegiem rzeki Ural na północ; wreszcie wschodnim podnóżem gór [...........Ural...........]
w kierunku północnym aż do rzeki Bajdaraty, z której biegiem skręca na północny wschód do jej ujścia do Zatoki Bajdarackiej na [...........Morzu Karskim............],
które należy do Oceanu Arktycznego.

Uwaga!
Nie dać się nabrać, nazwa "Kaukaz" do niczego nie pasuje!Zadanie 9/238.

Tu powinien być obrazek